İçerik Pazarlama Nedir ?

Pazarlama çalışmaları içerisinde reklam çok önemli bir alanı kapsıyor. Son yıllarda tüm dünyada yaşanan değişim herşeyi ciddi anlamda etkiliyor. Psikologlar yeni teknolojilerin psikolojiye bakan açısını incelerken, eğitim uzmanları artık eski yöntemler ile yeni neslin eğitilemeyeceğini, eğitimin tekrar şekillenmesi gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir durumda insana birebir dayanan bir bilim olan pazarlamanın bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil. Geleneksel anlamda pazarlamada ciddi bir değişim var. Örnek olarak geleneksel reklam ölmüş durumda denebilir. Display reklam denen, banner gösterme şeklindeki reklam son yapılan bir araştırmaya göre aşırı derecede verimsiz öyle ki reklama insanların %0,09’u tıklıyorlar (Aynı rakam sadece 17 yıl önce %78’idi!). İnsanların neden bu banner reklamlara tıklanmadığı sorulduğunda %61’inin yanıtı “rahatsız” edilmek istemedikleri yönünde. Tablet pc sahiplerinin tv izlerken yarısından fazlasının tablet pc’de kulandığını ve Amerika’da sadece iPAD’in son bir yıl içerisinde sayısının neredeyse 2 katına çıktığını düşünürsek, sadece internetteki display reklamlar değil artık televizyondaki reklamlarında çok verimsiz olmaya başladığını söylemek kolay olur.

Peki artık pazarlamacılar hikayelerini nasıl anlatacaklar ?

Pazarlamacıların hikayelerini anlatmak için artık eskisine göre daha farklı ve daha güçlü yöntemleri var. Ben bu yazımda bu yöntemlerden bir tanesini yazacağım. Content Marketing – İçerik Pazarlama.

Conent marketing ile ilgili pazarlamacıların bilmesi gereken en temel nokta, içerik pazarlamanın diğer pazarlamalardan farklı olarak kampanyalar dizisinden oluşmamasıdır. Bu yüzden içerik pazarlama faaliyetleri, bir kampanya gibi yaklaşmak hatalı olacaktır. Bunun anlaması ise, içerik pazarlamanın belli bir süre için üretilip bitmeyeceği, sürecin sürekli olarak işleyeceği ve kazandırdıklarının net bir şekilde ölçülemeyecek olmasıdır.

Aşağıdaki grafikler content-marketing ile ilgili Amerika’daki verilere dayanarak çıkartılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu grafiğe bakarak content-marketingi en iyi kullanan firmaların teknoloji firmaları olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki grafik ise içerik pazarlamayı aktif olarak kullanan şirketlerin derlemelerine göre gruplanması görselleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İçerik pazarlamayı en aktif kullanan firmalar derlemesi 1 Milyar Dolar Üstü olan firmalar olmaktadır. Bunun en önemli sebebi içerik pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan istihdamı yaratmanın yüksek bir maliyeti olmasıdır. Fakat bu content marketingin küçük ölçekli şirketler için verimli bir yol olmadığı anlamına gelmez. Küçük firmaların content marketing faaliyetlerine daha fazla ihtiyacı vardır. Burada tüksek ölçekli işlere girmek yerine, kişileri bilgilendirici ve düşük maliyetli çalışmalar yürütülmelidir.